Writings and Photos > 100 Parks Project

Thaddeus Kosciuszko National Memorial
#56 Thaddeus Kosciuszko National Memorial
2019